projekty w Pakistanie

Pod koniec marca 2018 roku odwiedziliśmy Pakistan. Pod wieloma względami nie była to łatwa podróż. Udało się jednak zrobić wiele dobrych rzeczy. M.in. nawiązaliśmy współpracę z pewną fundacją. W jej ramach rozpoczęliśmy realizację trzech projektów pomocowych na rzecz, ludzi w bardzo trudnej sytuacji życiowej:

1. Podaruj Wolność – wykupywanie rodzin pracujących niewolniczo w fabrykach cegieł
2. Podaruj Przyszłość – otwieranie szkół dla dzieci pracujących w fabrykach cegieł
3. Podaruj Rodzinę – adopcja na odległość dzieci z sierocińca

Pk (177).JPG

Pk (169).JPG

Pk (152).JPG

Pk (138).JPG

Pk (63).JPG

 

Pk (70).jpg

Pk (76).jpg

Pk (94).JPG

Pk (123).JPG

Pk (159).JPG

Pk (202).JPG

TGHR 1.jpg

TGHTR 2.jpg

Reklamy