0 projekty w Pakistanie

W marcu 2018 i lutym 2019 roku odwiedzaliśmy Pakistan. Nie były to podróże łatwe. Ogrom ubóstwa i cierpienia z jakim się tam zetknęliśmy jest porażający. Udało się jednak zrobić kilka dobrych rzeczy. Wraz z zaprzyjaźnioną fundacją, która działa na miejscu, realizujemy cztery projekty pomocowe na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących:

1. Podaruj Wolność – wykupywanie rodzin pracujących niewolniczo w fabrykach cegieł
2. Podaruj Przyszłość – otwieranie szkół dla dzieci z fabryk cegieł
3. Podaruj Rodzinę – adopcja na odległość dzieci z sierocińca My Father’s Home
4. Podaruj Wodę – budowanie studni

Do chwili obecnej udało się uwolnić 16 rodzin, a 3 kolejne są w trakcie procesu. Łącznie 91 osób, w tym 54 dzieci.

W najbliższym czasie uruchomimy 2 szkoły dla dzieci z fabryk cegieł. W każdej znajdzie się 25 dzieci, które będą wyposażone w niezbędne do nauki przybory. Środki na ten cel zostały już przesłane.

W ostatnim czasie 6 z 13 dzieci z sierocińca, którym się opiekujemy, znalazło polskich rodziców.

Planujemy wybudowanie trzech studni na terenach, na których woda jest zatruta i mieszkańcy bardzo chorują.

Pk (169).JPG

Pk (152).JPG

Pk (138).JPG

Pk (94).JPG

Pk (123).JPG

Pk (159).JPG

 

TGHR 1.jpg

TGHTR 2.jpg