0 projekty w Azji

W marcu 2018, lutym i listopadzie 2019 roku odwiedziliśmy P-n. Nie były to podróże łatwe. Ogrom ubóstwa i cierpienia z jakim się tam zetknęliśmy był porażający. Udało się jednak zrobić kilka dobrych rzeczy. Wraz z zaprzyjaźnioną fundacją, która działa na miejscu, realizujemy cztery projekty pomocowe na rzecz ludzi najuboższych i najbardziej potrzebujących:

1. Podaruj Wolność – wykupywanie rodzin pracujących niewolniczo w fabrykach cegieł
2. Podaruj Przyszłość – otwieranie szkół dla dzieci z fabryk cegieł
3. Podaruj Rodzinę – opieka nad z sierocińcem My Father’s Home
4. Podaruj Wodę – budowanie studni

Pk (169).JPG

Pk (152).JPG

Pk (159).JPG

TGHR 1.jpg

TGHTR 2.jpg