0 projekty w Pakistanie

W marcu 2018, lutym i listopadzie 2019 roku odwiedziliśmy Pakistan. Nie były to podróże łatwe. Ogrom ubóstwa i cierpienia z jakim się tam zetknęliśmy był porażający. Udało się jednak zrobić kilka dobrych rzeczy. Wraz z zaprzyjaźnioną fundacją, która działa na miejscu, realizujemy cztery projekty pomocowe na rzecz ludzi najuboższych i najbardziej potrzebujących:

1. Podaruj Wolność – wykupywanie rodzin pracujących niewolniczo w fabrykach cegieł
2. Podaruj Przyszłość – otwieranie szkół dla dzieci z fabryk cegieł
3. Podaruj Rodzinę – opieka nad z sierocińcem My Father’s Home
4. Podaruj Wodę – budowanie studni

Do chwili obecnej udało się uwolnić 60 rodzin, a 4 kolejne są w trakcie procesu. Łącznie 293 osoby, w tym 190 dzieci.

W fabrykach cegieł prowadzimy 5 szkół  dla dzieci pracujących niewolniczo. W każdej znajduje się 25 dzieci, które są wyposażone w niezbędne do nauki przybory.

Wybudowaliśmy 4 studnie na terenach, na których woda jest zatruta i mieszkańcy bardzo chorują. 4 kolejne są w trakcie budowy. Każda z nich dostarczy świeżą wodę dla 3-4 tysięcy ludzi.

Pk (169).JPG

Pk (152).JPG

Pk (138).JPG

Pk (94).JPG

Pk (123).JPG

Pk (159).JPG

TGHR 1.jpg

TGHTR 2.jpg