I kontakt i wsparcie

Fundacja Wszystko Jest Możliwe
PLN PL56 1140 2004 0000 3302 7479 4194
USD PL60 1140 2004 0000 3512 0655 0125
Tytuł: Darowizna/…………….

mBank S.A., Skr. Pocz. 2108, 90-959 LODZ 2
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

Projekty w Polsce:
Podaruj Nadzieję – wsparcie misji Kościoła Ulicznego

Projekty w Pakistanie
Podaruj Wolność – wykupywanie rodzin z niewoli
Podaruj Przyszłość – zakładanie szkół dla dzieci z fabryk cegieł
Podaruj Rodzinę – adopcja na odległość dzieci z sierocińca My Father’s Home

8.png

Prezes Fundacji:
Agata Strzyżewska, tel.: +48 509 557 499

Wiceprezes Fundacji:
Maciej Strzyżewski, tel.: +48 695 401 246

Rada Fundacji:
Wojciech Kasprzyk
Katarzyna Śliwa
Krzysztof Skulisz

E-mail: fwjm.biuro@gmail.com

Fundacja Wszystko Jest Możliwe
Al. Grunwaldzka 5
Gdańsk 80-236

NIP 957 106 9981
REGON 221919373
KRS 0000468661

Według prawa można przekazywać i odpisywać od dochodu darowizny w wysokości do 6% dochodu. W tym celu w rocznym zeznaniu wypełnia się PIT O.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane m.in. na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Odliczeniu podlega kwota dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a updof).

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

FWJM