I kontakt i wsparcie

Fundacja Wszystko Jest Możliwe
PLN PL56 1140 2004 0000 3302 7479 4194
USD PL60 1140 2004 0000 3512 0655 0125
Tytuł: Darowizna/…………….

mBank S.A., Skr. Pocz. 2108, 90-959 LODZ 2
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

Projekty w Polsce:
Podaruj Nadzieję – wsparcie misji Kościoła Ulicznego

Projekty w Pakistanie
Podaruj Wolność – wykupywanie rodzin z niewoli
Podaruj Przyszłość – zakładanie szkół dla dzieci z fabryk cegieł
Podaruj Rodzinę – adopcja na odległość dzieci z sierocińca My Father’s Home

8.png

Prezes Fundacji:
Agata Strzyżewska, tel.: +48 509 557 499

Wiceprezes Fundacji:
Maciej Strzyżewski, tel.: +48 695 401 246

Rada Fundacji:
Wojciech Kasprzyk
Katarzyna Śliwa
Krzysztof Skulisz

E-mail: fwjm.biuro@gmail.com

Fundacja Wszystko Jest Możliwe
Al. Grunwaldzka 5
Gdańsk 80-236

NIP 957 106 9981
REGON 221919373
KRS 0000468661

Według prawa można przekazywać i odpisywać od dochodu darowizny w wysokości do 6% dochodu. W tym celu w rocznym zeznaniu wypełnia się PIT O.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane m.in. na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Odliczeniu podlega kwota dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a updof).

Sprawozdanie merytoryczne za 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

FWJM